Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Podatki

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opis
Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.

Kogo dotyczy

Podatników podatku rolnego, posiadających gospodarstwo rolne do 100 ha.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa;
 • Akt Notarialny (do wglądu);
 • Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;
 • Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis;
 • Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 121, tel. 33 8413294 wew.39..

Sposób załatwienia
Zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte
  w drodze umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę
w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.

Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.