Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Gospodarka odpadami

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

dla mieszkańców Gminy Przeciszów

 

Lokalizacja: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A

PSZOK jest czynny:

wtorek, czwartek:8:00 – 17:00

sobota: 8:00 – 13:00

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Przeciszów mogą, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

Od 2022r. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  zużytych opon  (pochodzących z samochodów osobowych, rowerów i motocykli) nie będą odbierane sprzed posesji. Również odpady niebezpieczne i problemowe nie będą odbierane w punktach mobilnych.

 

Odpady te przyjmowane będą wyłącznie w PSZOK-u

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych!