Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Konkurs ofert na administrowanie Domem Cmentarnym oraz administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Piotrowicach

WÓJT GMINY PRZECISZÓW

ogłasza

konkurs ofert na administrowanie Domem Cmentarnym oraz administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Piotrowicach 

Wykonawca zobowiązany jest do  przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności:
 

1)  Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 576)

2)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284).

3)  Uchwały Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 30.11.2022r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Przeciszów

4)  Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21.12.2007r. w sprawie uchwalenia  „Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Przeciszowie i Piotrowicach”.

 

   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zobowiązują  się do wykonywania następujących zadań:
 

1.    przyjmowanie zwłok do kaplicy,
2.    przyjmowanie zwłok do przechowania
3.    przyjmowanie opłat za korzystanie z sali obrzędowej,
4.    przyjmowanie opłat za korzystanie z chłodni
5.    odprowadzanie pobranych opłat do 10 dnia następnego miesiąca po upływie każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy Przeciszów.
6.    przedłożenie Gminie do 15 września każdego roku kalendarzowego propozycji prac remontowo inwestycyjnych na następny rok.
7.    przedkładanie zamawiającemu informacji (raportów miesięcznych ) dotyczących ilości wymurowanych grobów, postawionych pomników, przeprowadzonych pogrzebów z określeniem miejsca pochowania w terminie do dnia 10-go po upływie miesiąca;
8.     zapewnienie osobom trzecim swobody wyboru firmy wykonującej usługi pogrzebowe, w zakresie dotyczącej ceremonii pogrzebowej oraz budowy nagrobków.
9.     nadzorowanie prac firm usługowych m.in. zakłady pogrzebowe, kamieniarskie w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z rozbiórki bądź stawiania nowych pomników (gruz, ziemia usuwana będzie z terenu przez firmy usługowe).
10.    utrzymanie i konserwacja punktów czerpania wody- zapewnienie możliwości korzystania z tych punktów
11.     Otwieranie i zamykanie bram cmentarnych,

W zakresie utrzymania porządku i czystości:

1.    bieżące utrzymanie czystości w kaplicy ,
2.     bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza oraz terenie przyległym- w tym ; parking i trawniki przed cmentarzem w odległości 2 m od ogrodzenia, tj. zamiatanie alejek, odśnieżanie głównych ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym, likwidowanie zastoisk wody, śniegu, gołoledzi.
3.    wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni tj. pielenie alej i kwater, pielęgnacja drzew, koszenie i grabienie trawników w miarę wzrostu roślin, grabienie i zamiatanie liści.
4.    wykaszanie mogił zaniedbanych i przeznaczonych do likwidacji
5.    zgłaszanie do wywozu odpadów z cmentarza do Urzędu Gminy w Przeciszowie
7.    utrzymanie i sprzątanie  urządzeń sanitarnych znajdujących się w domu cmentarnym, w tym wc dostępne dla odwiedzających cmentarz.


Wykonywanie czynności związanych z wykonaniem grobu (wykopanie grobu, zasypanie,  uformowanie mogiły) . Opłaty za te czynności pobiera wykonawca.
 

Z osobą  , która  przedstawi propozycję najniższej opłaty za wykonanie grobu w rozbiciu na :
a)grobu dziecięcego (dziecko do lat 6-ciu) lub grobu na urnę
b) grobu pojedynczego jednopoziomowego
c) grobu pojedynczego dwupoziomowego (na dwa miejsca)
zostanie zawarta umowa  na okres 3 lat.


     Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “konkurs ofert na administrowanie Domem Przedpogrzebowym oraz administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Piotrowicach” do dnia 19.08.2024 r. do godz. 12.00 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Przeciszowie.
     Otwarcie ofert nastąpi  dnia 19.08.2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przeciszowie.
     Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 21.08.2024 r.
 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.