Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Informacja - stypendium szkolne rok szkolny 2023/2024

Wójt Gminy Przeciszów  informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł.  Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2023 poz. 901 z późn. zm. ) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów .
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów 

Zasady udzielania stypendium szkolnego:
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
2. Wnioski można składać do 15 września 2023r. w Urzędzie Gminy Przeciszów pokój 012 


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b). odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c). zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
d). w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
f). zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń. 

g)decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób,
h). w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
i). zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
j). nakaz płatniczy w którym jest informacja o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345zł

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki między innymi 

 - faktur, rachunków uproszczonych wstawianych na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza
- zaświadczeń ze szkoły o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne 
- umów kupna sprzedaży używanych podręczników szkolnych 
- biletów  miesięcznych  

 

Wystawione z datą począwszy od 1 września 2023 r.(wyjątkiem poniesienia wydatków na cele określone w katalogu w poz. od 5 do 10 dokumenty mogą być wystawione z datą począwszy od 1 czerwca 2023 r). do 23 grudnia 2023 oraz od stycznia do maja 2024

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego

Refundacji podlegają następujące wydatki:
1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),
4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Przeciszowem, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, posiłki w ramach żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium środkami komunikacji zbiorowej),
5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,
6) zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny),
7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
9) zakup stroju na zajęcia na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
10) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),
11) zakup przyborów do nauki zawodu,
12) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,
13) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,
14) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, 
15) pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
16) zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa),
17) opłaty czesnego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego 
18) zakup okularów korekcyjnych,
19) zakup biurka,
20) zakup krzesła do biurka,
21) zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
22) zakup stroju galowego

Data wystawienia faktur, rachunków powinna zawierać się w okresach 1 czerwca  – 23 grudnia  danego roku oraz styczeń - maj danego roku. 

Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”, jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, czytelny opis i podpis.

Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie  na ucznia.  

W przypadku gdy wartość wszystkich faktur lub innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki przewyższy kwotę przyznanego świadczenia, zwrot kosztów zakupu nastąpi tylko do kwoty przyznanego świadczenia. Natomiast w przypadku gdy wartość wszystkich faktur lub innych imiennych dokumentów będzie niższa niż kwota przyznanego świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości przedstawionych wydatków.

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 2022.docx
Format: docx, 13.47 kB
wniosek_stypendium_2023-2024.doc
Format: doc, 53 kB
zaświadczenie o zarobkach 2023.doc
Format: doc, 36 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.