Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk

 

Wymagane dokumenty:

1)       Wniosek

2)       Dowód osobisty

3)       Aktualny odpis SKRÓCONY AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/URODZENIA ZUPEŁNE MAŁOLETNICH DZIECI

4)       Inne ważne dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o zmianę , ustalenie pisowni – imienia lub nazwiska (do pobrania na dole strony)

 

Opłaty:

Decyzja za ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia  -    37zł

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
parter pokój 5
Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni, w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę nazwiska-imienia.pdf
Format: pdf, 58.73 kB