Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Dla Inwestora

Wsparcie inwestycyjne

ostatnia aktualizacja:  01.08.2022

 

POZIOM LOKALNY

Wykwalifikowana kadra Urzędu Gminy w Przeciszowie służy wsparciem w zakresie:

  • pomocy w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy 
  • pośredniczenie w kontaktach z podmiotami wspierającymi obsługę inwestora na szczeblu ponadlokalnym 
  • informację o zachętach inwestycyjnych 
  • opiekę poinwestycyjną 

POZIOM REGIONALNY

Krakowski Park Technologiczny- https://www.kpt.krakow.pl/

Polska Strefa Inwestycji - https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji 

POZIOM KRAJOWY

Polska Agencja Handlu i Inwestycji - https://www.paih.gov.pl/pl