Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Dla Inwestora

O Gminie

ostatnia aktualizacja:  01.08.2022

 

Gmina Przeciszów to gmina wiejska. Należy do województwa Małopolskiego , powiatu oświęcimskiego. Gminę Przeciszów zamieszkuje 6 658 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,3% ludności powiatu. Zajmuje powierzchnię  35,5 km2  ,co stanowi 8,7% powierzchni powiatu.

Gmina Przeciszów położona jest w powiecie oświęcimskim. Część północna obszaru leży w Kotlinie Oświęcimskiej, część południowa na terenie Pogórza Śląskiego. Północną granicę gminy stanowi koryto Wisły. Przeciszów leży przy drodze krajowej nr 44 Gliwice - Kraków.

Gmina usytuowana jest w obrębie Makroregionu Kotliny Oświęcimskiej, w której wyróżnione są dwa mezoregiony:

1. W części północnej - Dolina Górnej Wisły
2. W części południowej - Pogórze Wilamowickie.

W skład gminy wchodzą 3 sołectwa, których granice stanowią jednocześnie granice obrębów ewidencyjnych:

-LAS -467,1 ha,

-PRZECISZÓW -1718,8 ha

-PIOTROWICE -1402,1 ha 

 

 
Aby powiększyć mapę kliknij na nią

 

Gmina Przeciszów skomunikowana jest z otoczeniem w dobrym stopniu, ponieważ przebiegają na jej terenie drogi kołowe różnych klas zapewniające dostępność w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. Ciągiem komunikacyjnym o najwyższej klasie na terenie gminy, łączącym ją z przestrzenią kraju jest droga krajowa (nr 44), droga wojewódzka nr 949 oraz 3 drogi powiatowe. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi gminne, które zapewniają dostępność w wymiarze lokalnym.

 

Przez gminę przebiega linia Kolejowa nr 94  Kraków- Oświęcim.

 

Północną granicę gminy stanowi koryto Wisły.

 

Gminę cechuje duża ilość wód powierzchniowych. Gruntów pod wodami jest 276 ha .

 

Teren gminy obejmują zlewnie:

 

-          potoku Bachórz (33,6% powierzchni obszaru gminy)

 

-          potoku Łowiczanka ( 34,2 % obszaru gminy)

 

-          rzeki Wisły (32,2 % obszaru gminy).

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywnych i wpisanych do bazy CEDiG było około 230podmiotów gospodarczych. 

 

Główne sektory rozwoju to:

 

 • budowlany,
 • motoryzacyjny,
 • handel ,
 • turystyka.

 

 

 

POTENCJAŁ LUDZKI :

 

 • Stopa bezrobocia w Powiecie Oświęcimskim : 5,4%
 • Średnia płaca w Powiecie Oświęcimskim :  5378 zł brutto 
 • Szkoły wyższe : Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 • Szkoły średnie: Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im .ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu, Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

 


WYKAZ FIRM OKOŁOBIZNESOWYCH :

 

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu
 • Kancelaria Notarialna w Zatorze, Koncelarie Notarialne w Oświęcimiu
 • Biuro Nieruchomości G.B.I. w Oświęcimiu, Biuro Obrotu Nieruchomości Ewelina Halska w Oświęcimiu, Firma DOMUS s.c. Barbara Woszczyna Małgorzata Rams w Oświęcimiu, Biuro Nieruchomości KONTRAKT w Oświęcimiu