Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Podatki

Stawki podatków 2023

Stawki podatku na rok 2023

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,

UCHWAŁA NR XXXVII/274/22 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Formularze deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

informacji o gruntach, oraz informacji o lasach dostępne są

 

na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2023 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 185,125 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 370,25 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 71,0996 zł

 

Wysokość stawek podatku od środków  transportowych na rok 2023:
 

UCHWAŁA NR XXXVII/273/22 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych  pozostają bez zmian,

i są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/