Gorące wiadomości

 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Krakowie

  serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

  „OCHRONA ŚRODOWISKA
  i EKOLOGICZNE SPOSOBY GOSPODAROWANIA”

 • INFORMUJEMY
  że w ramach treningu Systemu Wykrywania
  i Alarmowania
  w dniu 6 października 2015 r. o godz. 10:00

  przewiduje się na terenie Gminy Przeciszów
  sprawdzenie działania systemu syren alarmowych


 • 20 września 2015 roku na Łowiskach Wędkarskich Podolsze
  koło Zatora odbyły się Wielkie Żniwa Karpiowe,
  które były oficjalnym zakończeniem cyklu imprez
  i wydarzeń na terenie Doliny Karpia.

 • Wójt Gminy Przeciszów ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka ewid. 1776 o pow. 0,0645 ha, położona w Przeciszowie w obrębie ul. Długiej.


 • Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku stacji paliw, myjni samochodowej, budynku handlowo-magazynowego
  i parkingu wraz z infrastrukturą”


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
  inwestycji celu publicznego

 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach
  22 wrzesień – 3 październik 2015r.,
  na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka
  odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon
  oraz odpadów niebezpiecznych i problematycznych.

 • Pierwsze zajęcia zespołu „Radkert”
  oraz zebranie z rodzicami odbędzie się 23.09.2015 (środa)
  o godz. 17:00 w sali widowiskowej
  Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6.

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 691 496 965

 • 08-09-2015

  Zmiana siedziby ZAR

  Dniem 8 września 2015
  Zatorska Agencja Rozwoju sp.z o.o.
  zmienia swoją siedzibę w Zatorze z dotychczasowej
  przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 na:

  Zatorska Agencja Rozwoju sp.z o.o.
  ul. Juliusza Słowackiego 15
  32-640 Zator

 • Informacja Małopolskiego
  Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
  dla rolników, dotycząca zasad udzielania
  pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych
  zjawiskiem suszy rolnicze.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

AKTUALNOŚCI