polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Środa - 4 marca 2015 Adrianny, Kazimierza, Wacława     "Tylko Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji." - Jan Paweł II
Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
ZAWIADOMIENIE - zebrania wiejskie w Przeciszowie i Lesie
....


ZAWIADOMIENIE - zebranie wiejskie w Piotrowicach
....


Ogłaszenie - nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających ofert ....

Ogłoszenie
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestr ....

Ogłoszenie
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów pn.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
oraz Miejscowy plan zagospoda ....

Wydawanie nakazów za podatek, oraz blankietów za śmieci - Sołectwo Przeciszów
....


Zasady naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Przeciszów na rok szkolny 2015/2016
Dnia 18 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7). W związku z powyższym, d ....

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Wójta Gminy Przeciszów
ZARZĄDZENIE Nr 8/2015
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 11 lutego 2015 r.w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków ....


ZARZĄDZENIE Nr 7 /2015 Wójta Gminy Przeciszów

ZARZĄDZENIE Nr 7 /2015
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na rea ....

Ogłoszenie - zwrot akcyzy
W 2015 roku, tak, jak w poprzednich latach, będą 2 terminy składania wniosków o zwrot. Dokument składa się do wójta lub burmistrza (zależnie od miejsca położenia gruntów), dołączając faktury VAT lub i ....

Budowa Kanalizacji

 

 


 


GMINA PRZECISZÓW

adres:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 
Tel. 033 841 32 94,   841 41 46;  fax: 033 841 32 01

BS Zator 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

NIP: 549-219-74-87

REGON: 072181899

Internet:
www.przeciszow.pl

e-mail:

wojt@przeciszow.pl


gmina@przeciszow.pl


Urząd Gminy czynny:


poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Komunikaty
02/03 ZAWIADOMIENIE - zebrania wiejskie w Przeciszowie i Lesie
26/02 ZAWIADOMIENIE - zebranie wiejskie w Piotrowicach
24/02 Ogłaszenie - nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej
23/02 Ogłoszenie
23/02 Ogłoszenie
20/02 Wydawanie nakazów za podatek, oraz blankietów za śmieci - Sołectwo Przeciszów
18/02 Zasady naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Przeciszów na rok szkolny 2015/2016
11/02 ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Wójta Gminy Przeciszów
04/02 ZARZĄDZENIE Nr 7 /2015 Wójta Gminy Przeciszów
04/02 Ogłoszenie - zwrot akcyzy
26/01 VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój działalności gospodarczej
12/01 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05/01 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
15/12 Informacja - odśnieżanie 2014/2015
Aktualności

ARCHIWUM
Kursy średnie walut NBP 2015-03-04
waluta
skup
sprzedaż
średni
USD3.6811 3.7555 3.7183
GBP5.6648 5.7792 5.7220
EUR4.1223 4.2055 4.1639
DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI
Cyfrowy odbiór telewizji
Geoportal
Klub modelarski Orzeł